Kasutusvõimalused

Meie teenus loob kasuteguri praktiliselt kõigis eluvaldkondades.

 • Kinnisvarahaldus ja puhastusteenused
  Objektikülastuste ülevaated, teavitused
 • Jäätmekäitlus
  Konteinerite logistika, tööaeg, planeerimine
 • Turvateenused
  Ringkäigukontroll, objektikülastuste ülevaated, teavitused
 • Meditsiin
  Patsiendikülastuste järelevalve
 • Tööstus
  Tootmisprotsesside ülevaated, tööajaarvestus
 • Seadmete hooldus
  Hoolduste teostamise fikseerimine, tööajaarvestus, logistika

Teenuse täpsed kasutusvõimalused ja lahendused loome vastavalt Teie konkreetsetele vajadustele!