Kasutusstsenaariumid

Kohalolekukontroll

Süsteemi kõige lihtsam kasutusviis on punkti külastuse fikseerimine. Selleks tuleb kasutajal asetada mobiiltelefon objektil oleva kiibi vastu, mille järel salvestatakse töötaja viibimine antud kohas koos kuupäeva ja kellaajaga infosüsteemi.

Soovi korral on antud toiminguga võimalik koguda infot ka kasutaja asukoha (GPS) kohta. See võimalus loob eelise olukorras, kus kiip on kleebitud inventarile – näiteks tööriistale või konteinerile.

Tööraporti täitmine

Külastuspunktidele on võimalik määrata ka tööraporti täitmise kohustus. Kuvatava vormi sisu ja valikuid on võimalik igal ajal täiendada ning need võivad kiipide lõikes erineda. Antud funktsiooni saab kasutada nii objekti külastuse järel tööaruande esitamiseks kui ka seadmete hooldamisel tehtud toimingute ülesmärkimiseks. Raport võib sisaldada isegi fotosid, mida on võimalik mobiiltelefoni kaamerat kasutades ühe vajutusega jäädvustada.

Raporti täitmise vorm kuvatakse töötajale mobiiltelefoniga kiibi puudutamisel ning selle esitamisel jäädvustatakse lisaks raportitele ka asukoht (kiibi asukohast lähtuvalt) ning kuupäev ja kellaaeg. Valikuliselt on võimalik salvestada ka info kasutaja asukoha (GPS) kohta.

Tööajaarvestus

Töötaja tööaja lugemise funktsioon võimaldab töö lõpetamise järel lisaks töötaja asukohas viibimise registreerimisele ja tööraporti täitmisele (valikuline) salvestada ka objektil viibitud aja. Selleks peab kasutaja objektile jõudes või tööd alustades oma mobiiltelefoni asetama vastu kiipi, mille järel kuvatakse talle teade ajaloenduri käivitamisest. Iga järgnev kiibi puudutus kuvab töötajale tema tööaja ning võimaluse töö lõpetada. Peale lõpetamise valiku vajutamist on võimalus töötajale kuvada ka tööraporti vorm.

Online-süsteemis on töötaja töö algus ja tööaja loendus näha reaalajas. Kuna tööd saab lõpetada vaid kiipi puudutades, ei ole töötajal võimalik tööd lõpetada mujal kui tööobjektil. Sarnaselt teiste funktsioonidega on võimalik lisaks talletada kasutaja asukoht, kasutades telefoni GPS-asukohta.