Automaatteavitused

Meie lahendus võimaldab seadistada automaatteavitusi, mida süsteem edastab teile e-kirja või SMS-i teel. Teavitused on väga rohkete võimalustega seadistatavad. Võimalik on määrata teadete saamist nii kindlate toimingute tegemisel kui ka tegemata jätmisel.

Teavitustest on kasu näiteks:

  • töötaja tööobjektile hilinemisel või minemata jätmisel;
  • kokkulepitud tööülesannete täitmata jätmisel;
  • erilist tähelepanu vajava märke (näiteks objektile vaja saata tehnik) tegemisel tööraportisse.